fbpx

Så kan egen regi vara ett tryggare och mer ekonomiskt alternativ

Det kan kännas tryggt att anlita ett assistansbolag jämfört med att driva i egen regi, men stämmer det? Hur går det då till? Hur fungerar det med tillstånd, personal och ersättning när du driver din assistans i egen regi? Det kan faktiskt vara tryggare och på många sätt mer ekonomiskt med egen regi. Här får du veta varför, och hur du kan göra din assistans enklare och bättre.

Är egen regi det tryggare alternativet?

Assistans i egen regi jämfört med att anlita ett assistansbolag, vilket är egentligen bäst? Det kan förstås ligga en trygghet i att låta ett assistansbolag sköta allt det omkringliggande som till exempel bemanning, ekonomi och annat som kan kännas krångligt. Ett assistansbolag behöver dessutom tillstånd för att få bedriva sin verksamhet. Vilket är något som kan kännas betryggande eftersom det då finns lagstadgade regelverk som efterföljs. Å andra sidan har du som behöver assistans alternativet, och rätten, att bedriva assistansen i egen regi, vilket kan leda till andra fördelar.

När du driver assistans i egen regi är det du som bestämmer. Det bidrar till att du också tar kontrollen över din assistans. Därför kan du också styra över vilka som ska arbeta som dina assistenter, hur och när de ska arbeta, vad de ska få i lön och mycket mer. Förutom att du bestämmer över ditt liv och din assistans styr du även vad din ersättning ska användas till. Men hur tryggt är det då med egen regi? Hur fungerar det till exempel med tillstånd? Vad händer med ekonomin? Vi ska titta närmare på vad det innebär att bedriva assistans i egen regi, och hur det kan leda till en både tryggare och mer ekonomisk situation. Dessutom tittar vi på hur assistansen faktiskt kan skilja sig om man anlitar ett assistansbolag.

Hur egen regi påverkar ersättningen och ekonomin

Det är Försäkringskassan som beviljar din assistansersättning. Ersättningen är till för att täcka kostnader för den personliga assistansen. Assistansersättningen betalas enligt ett schablonbelopp per timme, och fastställs av regeringen varje år. Ersättningen påverkas inte av om du anlitar ett assistansbolag eller om du driver din assistans i egen regi. Däremot påverkas den av hur pengarna fördelas och används.

Ett assistansbolag har många omkostnader, till exempel för lokaler, fordon, administration och liknande. Det betyder att de kostnaderna behöver betalas för, vilket görs av din assistansersättning. Det är också värt att tänka på att ett assistansbolag är en näringsverksamhet som bland annat har som mål att gå med vinst. Bedriver du däremot assistans i egen regi, får du inte gå med vinst, utan ersättning ska då helt och hållet användas till din assistans.

I praktiken betyder det att du, i egen regi, inte behöver betala alla de omkostnader som ett assistansbolag har. Den ersättning som du får går enbart till dina behov. Och vad din ersättning ska användas till bestämmer du själv. Du kan styra hur mycket som ska gå till exempelvis aktiviteter och resor. Du kan också bestämma vad dina assistenter ska ha i lön. Det här gör det också lättare för dig att anlita den kompetens du helst vill ha. Kort sagt, mer av din ersättning går till din assistans och du får full kontroll över hur pengarna används.

En annan ekonomifråga som påverkas av om du anlitar assistansbolag jämfört med assistans i egen regi, är när ersättningen betalas ut. Anlitar du ett assistansbolag så betalas ersättningen direkt til bolaget. Men när du driver assistans i egen regi blir ersättningen i stället utbetald
direkt till dig i förskott. Det ger dig mer kontroll och frihet i hur, och till vad du vill använda din ersättning.

Behövs det tillstånd för assistans i egen regi?

Det finns lagar och regler som styr den personliga assistansen. Enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste ett bolag som vill arbeta med personlig assistans ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid en ansökan utreder IVO alla delar av verksamheten för att pröva om aktören är lämplig. Det kan till exempel vara om aktören har rätt insikter; ekonomiska förutsättningar; och kan bedriva en assistansverksamhet av god kvalitet.

Den här prövningen och kravet på tillstånd kan kännas som en trygghet för dig som anlitar ett assistansbolag. I verkligheten kan det se annorlunda ut. I dagsläget 2023 finns det drygt 800 aktörer i Sverige som har tillstånd från IVO. Mellan 2021 och 2023 var det dock cirka hundra aktörer som fick sina tillstånd återkallade. Bland orsakerna till återkallelserna finns bland annat ekonomisk misskötsamhet och bristande kontroll av verksamheten. När ett assistansbolag förlorar sitt tillstånd drabbas individen som har anlitat bolaget och ställs inför situationen att behöva börja om igen med att hitta en ny aktör snabbt.

Om du i stället själv anordnar din assistans i egen regi finns in te denna risk. I det läget att du ordnar din assistans i egen regi behöver du inte ansöka om tillstånd, utan det räcker med att du bara meddelar det till IVO. Det ger dig en helt annan trygghet, och du har mer kontroll över att få en långsiktigt hållbar assistans som du kan lita på.

Valet av vem som ska utföra din assistans

När du anlitar någon annan för din assistans är det i regel assistansbolaget som styr vilka som ska utföra din assistans och när de ska arbeta. Du får ofta vara med och tycka till, men i slutändan är det bolaget som bestämmer. Om du i stället driver i egen regi, är det du själv som bestämmer och du har mycket mer att säga till om.

Det innebär att du har friheten att:

  • Anställa de assistenter du vill ha. Till exempel någon närstående som det känns bättre att jobba med, speciellt när det kommer till intima assistansuppgifter som bland annat hygien. Det är du själv som godkänner och bestämmer vem som ska arbeta hos dig.
  • Vad dina assistenter ska ha för kompetens och utbildning. Om du exempelvis vill att de ska gå någon viss typ av utbildning eller träning för att kunna hjälpa dig på ett bättre sätt.
  • När dina assistenter ska arbeta. Du har mer friheter kring arbetstidslagen när du driver i egen regi. Har du anhöriga som arbetar för dig kan de arbeta mer än om du anlitade ett assistansbolag som måste följa andra lagar.
  • Om ni ska ha kollektivavtal eller inte. Vilket kan påverka bland annat löner, omkostnader och arbetstider.

Få hjälp med det krångliga

Du kan alltså få fler möjligheter, mer kontroll, bättre ekonomi och mer trygghet när du bedriver assistans i egen regi. Det som kan kännas avskräckande är allt det administrativa
med skatter, redovisning, ha koll på lagar och regler, och liknande. Det är därför vi på Alberum finns till, för att stötta just dig som driver assistans i egen regi och för att göra det administrativa lite lättare för dig. Med branscherfarenhet från juridik, redovisning, lönehantering och administration, i samband med personlig assistans, kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Vår erfarenhet gör att vi kan ta hand om allt åt dig, på ett korrekt och smidigt sätt. Det ger dig den trygghet och enkelhet du behöver när du driver din egen assistans. Hör av dig till oss så berättar vi mer!