fbpx

Personlig assistans och dina rättigheter

Även du som har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att leva ett självständigt liv. Det står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det betyder att du ska kunna jobba, plugga och delta i samhället på samma villkor som alla andra. Här är svar på några vanliga frågor om din rätt till personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans lyder under lagen och är alltså en rättighet du har, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier. Lagen gäller dig som behöver hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, av- och påklädning, kommunikation, måltider eller annat som kräver ingående kunskaper om dig som brukare. Enligt LSS behöver du bland annat tillhöra en så kallad personkrets, alltså en grupp personer enligt vissa bedömningskriterier. Det finns tre olika personkretsar

  1. Den första personkretsen omfattar dig som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Den andra omfattar dig som brukare som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada som uppkommit i vuxen ålder från yttre våld eller sjukdom.
  3. Den tredje personkretsen definieras som personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, men som ger svårigheter i vardagen.

Vad är skillnaden mellan LSS och SFB?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Både LSS och SFB är begrepp som ofta används inom personlig assistans, och ibland kan det vara förvirrande. Men egentligen är det ganska enkelt. Understiger dina behov 20 timmar i veckan ska kommunen kunna bevilja dig assistans enligt LSS. Krävs det mer än 20 timmar i veckan vänder du dig till Försäkringskassan för att få din assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Man kan alltså säga att det är kommunen som har ett basansvar för den personliga assistansen. De har också ansvar för tillfälligt utökade assistansbehov vid exempelvis tillfälligt ökade behov eller vid assistententers sjukfrånvaro, även när du har assistansersättning enligt SFB.

Andra insatser än personlig assistans

Som brukare kan du få olika typer av stöd, hjälp och service enligt LSS. Det kan gälla rådgivning och personligt stöd, personlig assistans eller ekonomiskt stöd till assistansen. Du kan få ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, en kontaktperson eller hjälp med korttidsvistelse utanför hemmet. Du kan också behöva bostad i familjehem eller bostad med särskild service för vuxna eller barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Olika insatser passar olika personer och det är viktigt att få rätt vägledning för vad som passar just dig. Vid personlig assistans väljer du själv hur du vill anordna assistansen, antingen via kommunen, privat företag, ett kooperativ eller i egen regi. I egen regi är det du själv som driver assistansen och har full bestämmanderätt. Alla alternativen har för- och nackdelar och du väljer det som passar dig och din vardag bäst. Är du nyfiken på att veta mer om assistans i egen regi? Läs mer här!

Hur mycket kostar personlig assistans?

Din assistansekonomi beror på hur många timmar du behöver den, hur mycket dina assistenter tjänar i timmen och vilka tider på dygnet de arbetar. Du har också assistansomkostnader, som avser ökade kostnader för dina assistenter. Viktigt att veta är att personlig assistans inte kostar dig någonting, utan är helt finansierad av kommunen eller Försäkringskassan.

Hur gör jag för att få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans behövs vissa kriterier vara uppfylla. Om du tror att du kan ha rätt till assistans så behöver du göra en ansökan antingen kommunen och/eller hos Försäkringskassan. Viktigt att tänka på när du söker personlig assistans är att ha en bra jurist som kan driva på ansökan, eftersom det är många lagar och regler att hålla reda på. När du har ansökt kommer din handläggare på respektive myndighet att utreda om du har rätt till personlig assistans. Har du det, utreder de också hur många timmar du har behov för, det vill säga de frågar dig hur din situation ser ut och vad du anser. Ibland kan även dina anhöriga berätta vad de anser och agera som stöd. Här kan det också behövas intyg från terapeut, fysioterapeut, läkare.

Kan jag överklaga beslutet?

Ja, om du inte känner dig nöjd med de timmar du har fått godkända för assistans eller något annat, kan du överklaga beslutet. Då begär du att beslutet omprövas av myndigheten. Här är det viktigt att vara noga med att förklara varför du anser att beslutet är felaktigt och ha underlag som styrker det. Skulle du fortfarande inte vara nöjd finns det möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten och det slutgiltiga beslutet tas då i domstol.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller är nyfiken på personlig assistans i egen regi? Kontakta oss så berättar vi mer!