fbpx

Hur fungerar LSS – Lagen om stöd och service?

Du som behöver personlig assistans i vardagen kommer direkt i kontakt med en lag som kallas LSS. Men vad betyder egentligen LSS, vad innefattas i begreppet, och hur fungerar allt? Vi kommer att reda ut begreppen och dessutom visa hur du kan se till att ta hjälp av LSS för att få mer självbestämmande?

Vad betyder LSS?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag. Den garanterar att du och alla i Sverige som lever med omfattande och varaktiga funktionshinder kan leva med goda levnadsvillkor och få den hjälp som behövs. Lagen ger dig rätt att påverka och medbestämma kring det stöd och den service du får ­– och har som målsättning att du ska kunna leva ditt liv som alla andra. När vi pratar om LSS kan även beteckningen SFB dyka upp, förkortningen står för Socialförsäkringsbalken, och gick tidigare under benämningen LASS (Lagen om assistansersättning). Numera är LASS en del i SFB och lagen består av föreskrifter angående assistansersättning – vem som har rätt till den; hur ansökan om assistansstöd går till; samt hur beslut om stöd behandlas. Besluten tas av Försäkringskassan och ska se till att alla har möjlighet till liknande förutsättningar i samhället.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

Utöver det du kan få genom annan lagstiftning, är LSS till för dig som lever med autism eller med autismliknande tillstånd; en utvecklingsstörning av något slag; eller med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. LSS finns även för personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, det vill säga för den som är funktionsnedsatt och har omfattande behov av stöd och insatser.

Hur ansöker jag om insatser enligt LSS?

Du ansöker skriftligt till den kommunen du bor i. Du beskriver vad du behöver hjälp med och bifogar de intyg du behöver för att styrka det. När du ansöker är det viktigt att du har någon som kan hjälpa dig med alla aspekter i ansökan – gärna en bra jurist. Det är många lagar och krav att hålla koll på, och det kan vara svårt att reda ut vad just du behöver för att kunna presentera rätt underlag.

I ansökan ska du ange vilken personkrets du tillhör. De tre personkretsarna är:

  1.  Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning i vuxen ålder efter förvärvad hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Hit räknas tumör, stroke och trafikskador.
  3. Varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det vill säga de som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed skapar ett omfattande behov av stöd och service. Hit räknas bland annat MS, ALS, Parkinson, muskelsjukdomar och synskador.

Så här bedöms LSS utifrån din ansökan

Som följer är några av de bedömningskriterier som kan påverka din ansökan:

Varaktighet

Här tittar man på hur ditt behov av hjälp ser ut, samt ser till att de inte bara är tillfälliga eller snabbt övergående, utan förväntas vara bestående i minst tre månader.

Funktionsnedsättning

En bedömning görs angående om din funktionsnedsättning påverkar ditt liv inom områden som fritid, boende och ibland också arbete. Även habilitering och/eller rehabilitering räknas in i denna kategori.

Grad av svårigheter

Här bedöms om du har svårigheter med basala uppgifter och grundläggande behov, som toalettbestyr, hygien, av- och påklädning, träning, matlagning och förtäring, kommunikation, förflyttningar, samt sysselsättning.

Behov

För att få rätt till insatser enligt LSS ska du ha omfattande och återkommande behov av hjälp. Här bedöms även hur många timmar om dygnet du behöver stöd, hur din nedsatta funktion påverkar vardagliga situationer och andra detaljer om dig eller din problematik som behövs för att du skall få den hjälp du behöver.

LSS och egen regi

Grundintentionen med LSS och personlig assistans är att du får ett direkt självbestämmande – inte det medbestämmande du får när du har en assistanssamordnare. LSS stöttar alltså den enskildes integritet och respekterar valet angående hur assistansen ska skötas. Har du ett assistansbolag stannar det ofta vid medbestämmande över de insatser som ges, men för dig som inte tycker det är tillräckligt, finns alltså chansen att driva assistans i egen regi. Även då får du fortfarande insatser enligt LSS, men ett helt annat självbestämmande kring hur ditt stöd och din personliga service ska se ut. Du slipper inblandning av assistansbolag och har helt och full kontroll över din assistans.

Nyfiken på att läsa mer om egen regi? Läs mer om praktiska skillnader mellan assistansbolag och egen regi här!

Hur kommer jag igång?

För att komma igång med assistans i egen regi är det en hel del att tänka på och som behöver anmälas till olika myndigheter. Det första är att du behöver informera IVO (inspektionen för vård och omsorg) att du ska starta egen regi. Därefter måste alla administrativa delar registreras och anmälas. Det kan då vara en god idé att ta hjälp av oss på Alberum. Vi vet vad precis vad som behöver göras så att allting sker korrekt. Det behöver då inte vara krångligt att starta assistans i egen regi, speciellt då vi kan hjälpa dig att sköta allt administrativt arbete och samtidigt ge dig professionellt stöd, råd och vägledning under tiden. Vi ger dig trygghet i din egen regi – och du slipper ett assistansbolag som mellanhand.

Använda kontaktformuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer om Alberum och assistans i egen regi!