fbpx

9 ekonomiska fördelar med assistans i egen regi

Att ta steget att hantera sin assistans på egen hand kan låta komplicerat, men med stöd och hjälp har det många fördelar. Du får 100% insikt i ekonomin och större inflytande över din vardag. Dessutom får du hjälp med juridik, administration, redovisning, lön och rekrytering av oss på Alberum. Här listar vi alla 9 fördelarna:

1. Självbestämmande

Alla som har rätt till bistånd från Försäkringskassan eller kommunen kan själva välja vem som ska ordna assistans; kommunen, ett assistansföretag eller egenförsedd assistans. Det innebär att du har samma rättigheter och skyldigheter som andra arbetsgivare. När du driver assistans i egen regi är det inte längre assistansföretaget som ställer krav, sätter upp interna policyer och riktlinjer för din assistans, utan du. Som användare styr du assistansen men har samtidigt full tillgång till professionell support, råd och vägledning via oss på Alberum. Du behöver alltså inte heller passa in i någon annans paketlösning utan får en mycket större valfrihet och chans att skapa din unika assistanslösning. Ingen annan bestämmer ditt liv och de chanser du får – det gör du med full kontroll.

2. Full kontroll

Genom att ta över och själv bli arbetsgivare får du en bättre överblick över din ekonomi. Du vet alltid hur mycket pengar och timmar du har använt och sparat och kan fördela timmarna som det passar dig. Det blir också lättare att planera aktiviteter, resor och rapporter. Du får även kontroll över hur assistansekonomin ser ut och vad pengarna går till, det vill säga din assistans och löner. Det innebär ofta att du har möjlighet att betala en högre lön till assistenterna och kan därmed attrahera rätt kompetens som underlättar för dig. Med andra ord: du tar kontrollen själv och behöver inte längre vara i händerna på någon annans välvilja, misstag eller missförstånd.

3. Pension och trygghet

Vissa assistansbolag avsätter pengar till pensioner och försäkringar för anställda, men inte alla. Därför kan det vara svårt att veta vad som gäller och som användare är man sällan med och påverkar de besluten. Men när du driver assistans i egen regi bestämmer du helt över den ekonomiska biten när det kommer till din personal. Du kan göra det du tycker fungerar bäst för dig när det kommer till pension och försäkring och se till att skapa en seriös och trygg arbetsplats. Om det känns svårt och krångligt kan vi på Alberum rekommendera ett marknadsledande pensions- och försäkringspaket med brett försäkringsskydd för dina assistenter.

4. En enklare vardag

Att vara arbetsgivare kan säkert innebära en del extraarbete, men det behöver inte vara så komplicerat som det låter. Dessutom behöver du inte lägga den tid det tar på att rapportera till någon annan. Med rätt hjälp och stöd från oss på Alberum kan det till och med vara enklare att driva assistans på egen hand än att anlita ett assistansföretag. Vi förser dig kontinuerligt med kunskap och information om lagar och regler och du lär dig snabbt vad du behöver i din situation. Administrationen underlättas också och gör att man i vissa fall sparar tid, till exempel genom att inte hela tiden behöva rapportera till en samordnare på ett assistansföretag.

5. Ekonomi i balans

Med självstyrd assistans bestämmer du om fördelningen av assistansersättningen. Din månadsrapport hjälper dig att få en överblick över lön, omkostnader, utbildning och resor. Genom att hela tiden veta vad de fasta utgifterna är kan du också själv bestämma vad som ska ingå i assistansen. Dels vad som passar dig, dels vad som är vettigt för dig att få för pengarna. Du har kontroll över varje beslut om din assistans och kan alltid påverka dem.

6. Mindre administrativa avgifter

Assistansföretag har ofta högre kostnader som måste täckas av administrativa avgifter. Avgifterna läggs i sin tur på den administration som tas från kunderna, det vill säga dig. På egen hand slipper du betala de höga administrativa avgifterna och får fler alternativ, bland annat att välja din assistans och kontrollera vart pengarna går. Pengarna går helt enkelt dit de ska – till din hjälp.

7. Bättre välmående

Välbefinnande och arbetsmiljö låter kanske inte som en ekonomisk fråga, men visste du att välbefinnande faktiskt ökar effektiviteten och produktiviteten för de flesta arbetare? I egen regi har du större chans att skapa en trevlig vardag, fatta beslut och vidta åtgärder som gör att du och din assistans fungerar bra tillsammans. Du ökar välbefinnandet och har därför möjlighet att prestera bättre inom andra områden.

8. Trygghet vid sjukdom

Vad händer om någon av dina assistenter blir sjuka? Blir inte det dyrt när man är egen? Nej, det blir det inte, både sjuklönen för dina assistenter och vikariens lön blir fullt ersatt, utan att det kostar dig någonting extra. Du betalar alltså lön för vikarien och sjuklön för den sjuke assistenten, precis som vanligt, precis som vanligt. Det är dock en del pappersarbete och ansökningar som behöver göras för, vilket kan ta tid och kännas lite krångligt. Dessutom kan det ta upp till ett år innan pengarna kommer. Men ingen fara, vi hjälper dig även med det och det bästa är att du slipper vänta på pengarna. Både sjuklönen och lönen för din vikarie betalas ut precis som vanligt.

9. Hjälp med skatten

Assistansersättningen ska täcka kostnaderna för personlig assistans och är skattefri, men ersättningen du betalar ut till de personliga assistenterna är skattepliktig som vanlig lön. När du bestämt dig för att starta assistans i egen regi hjälper vi dig att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket, betala arbetsgivaravgifter och dra av skatt för assistenterna. Det är bra att veta att möjligheten att ta hand om assistans på egen hand gäller alla; vuxna, barn under 18 år, eller om du har en god man.

Vill du veta mer om hur självstyrd assistans fungerar?

Använd kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig!